Strateji ve Kalite Geliştirme Birimi - Performans ve Teşvikler


Furkan ZENGİN
İletişim:
Dahili Tel: 2228

GÖREV TANIMI:

1- Akademik Personelin Aylık C ( Eğitim -Öğretim ve Kurul Görevlendirmeleri) Puanlarını hesaplamak ve performans ödemesi için Merkez Müdürlüğü Döner Sermaye işletme Müdürlüğüne bildirmek
2- Akademik Personelin Yıllık D (Bilimsel Araştırma Faaliyetleri) Puanlarını hesaplamak ve performans ödemesi için Merkez Müdürlüğü Döner Sermaye işletme Müdürlüğüne bildirmek
3- Akademik Teşvik başvuruların kabulü kontrolü ve hesaplanıp Rektörlük Makamı AkademikTeşvik Komisyonuna sunmak
4- Doçentlik Sınav Jüri Üyeliği (Yöksis) Formlarının sistemden kontrolü ve onayını yapıp Rektörlüğe yazışmalarını yapmak
5- Serbest Meslek icra etmek isteyen Öğretim Üyelerimizin uygunluk şartlarının tespiti (B,C Ve D) Performans Puanlarını hesaplayıp uygunluk oluru hazırlamak
6- Elektronik posta yönetim sisteminin (EBYS) teknik koordinasyonu ve gerekli yazışmaları
7- İş Sağlığı ve Güvenliği yazışmalarını yapmak
8- Fakültemiz mail listesini düzenlemek, Akademik ve İdari personele duyuru ve bilgi mailleri gönderilmesi, gelen maillerin gereğinin yapılması ve takibi
9- OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Web sayfası tasarımı,düzenlenmesi ve güncellenmesi
10-OMÜ Tıp Dergisi (
Journal of Experimental and Clinical Medicine) dizgisi, dizaynı ve yayınlanması