Tahakkuk Bürosu

 


Bayram DERE
Şef
İletişim:
Dahili Tel: 3922

 GÖREV TANIMI:

1. Büroda genel işlerle ilgili olmak. EBYS üzerinden gelen yazıların takip ve dağılımını yapmak. 
2. ÖYP ve Yurtdışı Geçici görev yolluğu ve emeklilik yolluğu bildirimlerinin hazırlanması.
3. Kurumumuzda göreve başlayan ve ayrılan akademik ve idari personelin başlama ve ayrılış formları takibi ve SGK otomasyondan Tescil işleminin yapılması.
4. Toplu ve ek maaşların emekli keseneklerinin (Primlerin) SGK otomasyon sayfasında hazırlanması, fiili hizmet, terfi, ek gösterge ve kıdem vb. bilgilerin güncellenerek gönderilmesi.
5. Akademik ve idari (600 kişi) personelin giyim yardımlarının hazırlanması ödeme listelerinin oluşturulması.
6. Yıllık Bütçe Hazırlık Çalışma belgelerini hazırlanması.
7. Yardımcı Doçent atama jürilerinin ücret formları beyanları işlemlerini hazırlamak.
8. İntörn öğrencilerin başlamalarında ve mezuniyetlerinde (250 kişi) ücretlerini hazırlamak ve SGK otomasyon üzerinden sigortalılık bildirimlerini yapmak ve kesenek primlerini göndermek.
9. İş kazası geçiren İntörn öğrencilerin SGK otomasyon sayfasından iş kazası bildirimlerini yapmak.
10.Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin aylık ücretlerinin hazırlanması ve sigorta primlerinin SGK otomasyon üzerinden gönderilmesi.
11.Tubitak destekli Bursiyer öğrenciler Sigortalılık başlama ve ayrılma işlemlerini SGK otomasyon üzerinden yapmak aylık prim bildirgelerini sistem üzerinden göndermek.
 


Sezen ÖZGÜMÜŞ
İletişim:
Dahili Tel: 2216

 GÖREV TANIMI:

1. Akademik ve idari personelin maaşlarının hazırlanması,
2. Personelin kıdem ve terfi değişikliklerinin bilgi girişlerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi,
3. Göreve yeni başlayan personelin kısıtlı ve girişli maaşlarının düzenlenmesi,
4. Sosyal hakların takibi,
5. Bilgi değişikliği olanların ve göreve yeni başlayanların internet ortamında (KBS) bilgi güncellemelerinin yapılması,
6. Sendika aidatlarının takibi ve ilgili sendikalara postalanması,
7. İdari personelin giyim yardımının hazırlanması,
8. Maaş ve sosyal haklarla ilgili her türlü yazışmayı yapmak,
9. Maaş evraklarının arşivlenmesi.
 


Selin ÖZBEY
İletişim:
Dahili Tel: 3922

GÖREV TANIMI:
1. Öğretim üyelerinin aylık ek ders ücretlerinin tahakkuku,
2. Tahakkuk bürosuna ulaşan ek ders beyanlarının kontrolü,
3. Ek ders formalarındaki lisans derslerinin takibi ve listelenmesi,
4. Puantaj, bordro ve banka listesinin hazırlanması,
5. Ek ders programlarının anabilim dallarına göre takibi,
6. Bankaya, banka listelerinin mail olarak ulaştırılması,
7. Tahakkuk işlemleri sonunda aylık olarak ek derslerle ilgili her türlü dokümanın arşivlenmesi,
8. Yıllık denetimlerde öğretim üyelerine çıkan borçların tebliği ve tahsili,
9. Yıllık ek ders programlarının anabilim dallarından istenmesi ve Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluna sunulması,
10.Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara çıkarılan borçların tahsili. 
 


Hasan KÖSE
İletişim:
Dahili Tel: 2216

 GÖREV TANIMI:

1. Nakil Gelen Personelin Sürekli Görev Yolluk Beyanını Hesaplayarak İlgiliye İmzalatıp Ödeme Sini Düzenlemek.
2. Geçici Görev Harcırah Olurlarını Yazmak, Harcama Belgelerini İncelemek, Harcama Beyanlarını Düzenlemek, Ödeme Evrakını Hazırlamak.
3.Fiili Hizmet Zammı Aylık Ve Yıllık Bildirimlerinin Bordrolarını Ve Sgk. Bildirimlerini Yasal Süresi İçinde Düzenlemek Ödeme Evraklarını Hazırlamak.
Anayasa Ve Kanunlara Uygun Memuriyet Kapsamına Giren Amirin Uygun Gördüğü İşler Görev Kapsamına Gerekirse Yapılır.