Tahakkuk BürosuBayram DERE
Şef
İletişim:
Dahili Tel: 3922

 GÖREV TANIMI:

1. Büroda genel işlerle ilgili olmak. EBYS üzerinden gelen yazıların takip ve dağılımını yapmak. 
2. ÖYP ve Yurtdışı Geçici görev yolluğu ve emeklilik yolluğu bildirimlerinin hazırlanması.
3. Kurumumuzda göreve başlayan ve ayrılan akademik ve idari personelin başlama ve ayrılış formları takibi ve SGK otomasyondan Tescil işleminin yapılması.
4. Toplu ve ek maaşların emekli keseneklerinin (Primlerin) SGK otomasyon sayfasında hazırlanması, fiili hizmet, terfi, ek gösterge ve kıdem vb. bilgilerin güncellenerek gönderilmesi.
5. Akademik ve idari (600 kişi) personelin giyim yardımlarının hazırlanması ödeme listelerinin oluşturulması.
6. Yıllık Bütçe Hazırlık Çalışma belgelerini hazırlanması.
7. Yardımcı Doçent atama jürilerinin ücret formları beyanları işlemlerini hazırlamak.
8. İntörn öğrencilerin başlamalarında ve mezuniyetlerinde (250 kişi) ücretlerini hazırlamak ve SGK otomasyon üzerinden sigortalılık bildirimlerini yapmak ve kesenek primlerini göndermek.
9. İş kazası geçiren İntörn öğrencilerin SGK otomasyon sayfasından iş kazası bildirimlerini yapmak.
10.Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin aylık ücretlerinin hazırlanması ve sigorta primlerinin SGK otomasyon üzerinden gönderilmesi.
11.Tubitak destekli Bursiyer öğrenciler Sigortalılık başlama ve ayrılma işlemlerini SGK otomasyon üzerinden yapmak aylık prim bildirgelerini sistem üzerinden göndermek.
 


Sezen ÖZGÜMÜŞ
İletişim:
Dahili Tel: 2216

 GÖREV TANIMI:


1- Maaş ödemelerini hazırlamak.( kıdem, terfi, icra, eş ve çocuk yardımı, sendika, yabancı dil tazminatı, bireysel emeklilik, borçlandırma, akademik teşvik işlemlerinin takip edilmesi. KBS sisteminden girişinin yapılıp kontrol edilerek ödemeyi sağlamak. )
2- Göreve yeni başlayan personelin sisteme girişini yapıp ,kısıtlı ve girişli maaşını yapmak.
3- Görevinden naklen ayrılan personele nakil formu düzenlemek.
4- Rapor kesintilerine borçlandırma düzenlemek, yazışmalarını yapmak ve tahsil edilmesini sağlamak.
5- Yersiz ödeme yapılan personele borçlandırma düzenlenerek tahsil edilmesini sağlamak.
6- Döner sermaye matrahlarının KBS sistemine girişini yapmak.
7- Promosyon talep listesi hazırlamak.
8- Zorunlu bireysel emeklilik işlemlerini yapmak.
9- Sendika kesintilerinin ilgili sendikalara yazışmalarını yapmak.
10- Geliştirme ödeneklerini hazırlamak.
11- Sayıştay denetçilerinin incelemesi sonrası maaşla ilgili çıkarılan fazla ödemelerin tahsilini sağlamak.
12- Tahakkuk ile ilgili her türlü yazışma yapmak.
13- İlgili aya ait bilgileri arşivlemek.
 
  
 


Hasan KÖSE
İletişim:
Dahili Tel: 2216

 GÖREV TANIMI:

1. Nakil gelen personelin sürekli görev yolluk beyanını hesaplayarak ilgiliye imzalatıp ödemesini düzenlemek.
2. Geçici görev harcama belgelerini incelemek, Harcama beyanlarını düzenlemek, Ödeme evraklarını hazırlamak.
3. Fiili hizmet zammı aylık ve yıllık bildirimlerinin bordrolarını ve Sgk bildirimlerini yasal süresi içinde düzenlemek ödeme evraklarını hazırlamak.
4. Amirin Uygun Gördüğü diğer işleri yapmak
5- 
Öğretim üyelerinin aylık ek ders ücretlerinin tahakkuku