Tıp Eğitimi BirimiAyşe KAYA

İletişim:
Dahili Tel: 2714

 GÖREV TANIMI:

1. UTEAK ile ilgili yazışmalar,

2. Dönem 1,2,3‘e ait PDÖ, blok ve Dönem 4.5’e ait task hazırlıklarını yapmak,
3. Blok ve taskların işleyişi ile ilgili her türlü yazışmalar ve ders programlarını yapmak,

4. Blok, task ve kurul toplantı duyuruları ve organizasyonlarını yapmak,

5. Gelişim Sınav Sorularının hazırlanması, kitapçık haline getirilmesi, sınav salon yerlerinin     belirlenmesi,

6.Blok sonu sınav sorularının kitapçık haline getirilmesi,

7.Sınav gözetmenlerinin isimlerinin belirlenmesi,

8.Eğitim Öğretimle ilgili yazışmaların yapılması.

9.Sınav Optiklerin okunması.

10. İtiraz evraklarının değerlendirilmesi.

 Ayşegül UYSAL
İletişim:
Dahili Tel: 2714

 GÖREV TANIMI:

1. UTEAK ile ilgili yazışmalar,

2. Dönem 1,2,3‘e ait PDÖ, blok ve Dönem 4.5’e ait task hazırlıklarını yapmak,
3. Blok ve taskların işleyişi ile ilgili her türlü yazışmalar ve ders programlarını yapmak,

4. Blok, task ve kurul toplantı duyuruları ve organizasyonlarını yapmak,

5. Gelişim Sınav Sorularının hazırlanması, kitapçık haline getirilmesi, sınav salon yerlerinin     belirlenmesi,

6.Blok sonu sınav sorularının kitapçık haline getirilmesi,

7.Sınav gözetmenlerinin isimlerinin belirlenmesi,

8.Eğitim Öğretimle ilgili yazışmaların yapılması.

9.Sınav Optiklerin okunması.

10. İtiraz evraklarının değerlendirilmesi.

 Büşra KARAMANGİL
İletişim:
Dahili Tel: 2714

 GÖREV TANIMI:

1. UTEAK ile ilgili yazışmalar,

2. Dönem 1,2,3‘e ait PDÖ, blok ve Dönem 4.5’e ait task hazırlıklarını yapmak,
3. Blok ve taskların işleyişi ile ilgili her türlü yazışmalar ve ders programlarını yapmak,

4. Blok, task ve kurul toplantı duyuruları ve organizasyonlarını yapmak,

5. Gelişim Sınav Sorularının hazırlanması, kitapçık haline getirilmesi, sınav salon yerlerinin     belirlenmesi,

6.Blok sonu sınav sorularının kitapçık haline getirilmesi,

7.Sınav gözetmenlerinin isimlerinin belirlenmesi,

8.Eğitim Öğretimle ilgili yazışmaların yapılması.

9.Sınav Optiklerin okunması.

10. İtiraz evraklarının değerlendirilmesi.