Hastanemiz

1.%20hastane%20ana2.%20Bolumler4.%20Online%20randevu3H.%20Online%20sonuc

MİSYON

Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır.

VİZYON

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır.

Tarihçe:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak 1973 yılında “Samsun Tıp Fakültesi” adı altında kurularak 1973 ders yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 1873 sayılı yasayla kurulmasıyla Fakülte bu üniversiteye bağlanmıştır. 1978 yılına kadar faaliyetlerini Hacettepe Üniversitesi bünyesinde sürdürmüştür.

1

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1978 yılında şimdi göğüs hastalıkları hastanesi olarak faaliyet gösteren binada açılmıştır. Kürsüde Prof. Dr. Tahsin Tuncalı konuşma yaparken alınan bu resim o dönem gazetelerinde basılmıştır.

2

Bu resimde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'nın basın açıklamasında Samsun Tıp Fakültesinin 250 yatak ile faaliyete başladığını ancak bu rakamın ileriki dönemde 1000 yatak olacağını ifade etmektedir. Sayın Kurucu Rektör o dönemlerden günümüze işaret etmiştir.

resim3

Bu resimlerde Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesinin temel atma töreninden alınan bir resim.

resim4

Bu resimde hastanemizin bulunduğu alan görülmektedir. Bu resimde Tıp Fakültemizin kurulmasında büyük emeği olan Prof. Dr. İhsan Doğramacı'da bulunmaktadır.