Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Anabilim  dalının Akademik  Eleman Listesi

 

 

Prof.Dr.Fatma AYDIN                                                 Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK

Doç.Dr.Müge GÜLER ÖZDEN

Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL
Dr.Öğr Üyesi Gökhan ŞAHİNAnabilim Dalının Araştırma Görevlileri Listesi

Dr. Hilal ÖZDEMİR
Dr. Kutay ERTÜRK
Dr. Büşra DEMİRBAĞ GÜL
Dr. Mustafa Çağrı ŞAHİN
Dr. Hüseyin KÖK 
Dr. Ramazan ÇETİNAnabilim Dalı Tarihçesi

Tıp Fakültesi’nin 19.05.1978 tarihinde faaliyete geçen Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kuruluşu ve Tıp Fakültesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başlatılmasıyla ilgili hazırlık döneminde Dermatoloji Anabilim Dalında eğitim-öğretim faaliyetleri başlamıştır.

 

Anabilim Dalı Başkanları
Prof.Dr.Fatma AYDIN (halen)

Prof.Dr.M.Tayyar Cantürk

Prof.Dr.Ahmet Yaşar Turanlı

Anabilim Dalının  Özel Hikayesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 19 Mayıs 1978 yılında ilk yerleşkesi olan şimdiki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde kuruldu. Bölümün kurucu Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluşuna görevli olarak 27 Ekim 1977 yılında Samsun’a gelen Prof. Dr. Ahmet Yaşar TURANLI’ dır. Şu anda Prof. Dr. Nilgün ŞENTÜRK, Prof. Dr. Fatma AYDIN,  ,Doç. Dr. Müge Güler ÖZDEN, Doç.Dr.Esra Pancar YÜKSEL’den oluşan akademik kadro ve 3 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir. Akademik kadro ve araştırma görevlilerinin yanı sıra 1 hemşire, 2 sekreter ve 1 yardımcı personelden oluşan idari personel bölümümüzde görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız bugüne kadar 36 uzman hekim yetiştirmiştir. Bölümümüzün Prof. Dr. Fatma AYDIN halen Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir

 

Anabilim  Dalının Teorik  Yapısı ve Akademik  Amacı

Dermatoloji, deri ve deri eklerinin (saç, tırnak, ter bezleri) yapısı, işlevleri ve hastalıklarıyla ilgili bilim dalıdır. Venereoloji (cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar), fotodermatoloji, dermatopatoloji, dermatolojik cerrahi, pediatrik dermatoloji, kozmetik dermatoloji gibi alt dalları bulunmaktadır. Dermatoloji Anabilim Dalında deri hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra kozmetik uygulamalar da yapılmaktadır.Anabilim  dalımızın  temel  amaçları bu doğrultuda bilim insanı yetiştirmek, bilim dalının problemleri ile uğraşmak, deri ve zührevi hastalıklarla  ilgili tanı ve tedavileri  uygulamak ve bilim dalını  ilgilendiren  konularda deneysel ve klinik  çalışmalar  yapmaktır. 

 

Öğretim Türü:

Mezuniyet Öncesi Eğitim:

Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesi Dönem V öğrencileri için probleme dayalı öğretim sistemi çerçevesinde yatan hasta kliniği ve genel poliklinik rotasyonları şeklinde 3 haftalık  Dermatoloji eğitimi verilmektedir. Derinin yapısı, fonksiyonları, deri sağlığının korunması, derinin aşırı duyarlılık reaksiyonları, enfeksiyöz, metabolik, neoplastik hastalıkları, sistemik hastalıkların deri bulguları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, saç ve tırnak hastalıkları, deri hastalıklarının tanı yöntemleri, topikal ve sistemik tedavi dermatoloji stajının temel amaçlarıdır. Teorik derslere ek olarak poliklinikte gözlem yapma ve hasta başı vizitlerine öğretim elemanlarıyla birlikte aktif katılım sağlanmaktadır. Öğrencilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaya tanı koyma, tedavi etme ve gerektiğinde bir dermatoloji uzmanına yönlendirme bilgi ve becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim:

1.Yıl Asistanı:

İlk yıl asistanları dermatolojik hastaların muayenesi ve yataklı servisteki takiplerinden sorumludur. Hastaları daha kıdemli bir asistanın eşliğinde muayene ve tedavi ederler. Aynı zamanda ilk yıl içinde poliklinklerde de çalışarak 2. ve 3. yıl asistanlarına eşlik ederler. Her 4 ile 5 günde bir nöbet tutarlar, haftalık olarak düzenlenen eğitim seminerleri, dersler, literatür saatleri ve ulusal kongrelere eğitimlerinin bir parçası olarak katılırlar.

2.Yıl Asistanı:

İkinci yıl asistanları Enfeksiyon hastalıkları ve Patoloji Bölümlerine  rotasyon programına  katılarak bu alandaki deneyimlerini artırırlar. Her 4 ile 5 günde bir nöbet tutarlar, haftalık olarak düzenlenen eğitim seminerleri, dersler, literatür saatleri ve ulusal kongrelere eğitimlerinin bir parçası olarak katılırlar.

3.Yıl Asistanı:

Dermatolojik tedavi ve işlemleri ( tırnak matrisektomi, biopsi, kryoterapi vb) kıdemli asitan ve öğretim üyesi rehberliğinde öğrenir ve yaparlar. Her 4 ile 5 günde bir nöbet tutarlar, haftalık olarak düzenlenen eğitim seminerleri, dersler, literatür saatleri ve ulusal kongrelere eğitimlerinin bir parçası olarak katılırlar.

4.Yıl Asistanı:

Dermatoloji kliniklerinde gerçekleşen tüm aktiviteleri gözlemlemek, danışmanlığını yapmak ve uygulamak konularını bir öğretim üyesi gözetiminde gerçekleştirir. Her 4 ile 5 günde bir nöbet tutarlar, haftalık olarak düzenlenen eğitim seminerleri, dersler, literatür saatleri ve ulusal kongrelere eğitimlerinin bir parçası olarak katılırlar.

 

Anabilim  dalının Akademik  Eleman Listesi

 

 

Prof.Dr.Fatma AYDIN                                                 Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Nilgün ŞENTÜRK

Doç.Dr.Müge GÜLER ÖZDEN

Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL

 

Anabilim Dalının Düzenlediği Akademik Etkinlikler

Eylül 1986 tarihinde Samsun’da XI. Ulusal Dermatoloji Kongresi

 

 

Anabilim Dalının Yayın Etkinlikleri

 

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Kitap

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makale

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

1

Bildiri

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Poster Sunum

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Kitap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Makale

2

1

1

 

 

2

3

2

2

6

5

8

Bildiri

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Poster Sunum

1

 

3

1

1

1

1

 

2

2

3

1

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kitap

 

 

 

 

 

1

1

 

 

             

Makale

9

6

10

7

9

10

11

14

3

5 5 4 3 2 2 2

Bildiri

2

3

3

1

2

3

3

8

7

5 6 5 6   7 7

Poster Sunum

 

 

 

 

 

2

4

2

3

2 5 6 4 3 3 7

 

Anabilim  dalının Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslar arası Akademik  Kuruluşlar

Anabilim dalımız Tüek Dermatoloji  Derneği  ile paralel olarak geliştirilen Beceri rehberleri  ve Uluslarası Board Sertifikasyonunu hedefleyen  eğitim sistemini ben,mser ve uygular. Bu konudaki yenilikleri yakından takip eder. 

 

Anabilim dalının Kendisine Özgün Niteliklerine  İlişkin  Açıklamalar

Kampüs yerleşkesindeki poliklinik ünitemizde 2 genel poliklinik, 1 foto (kemo)terapi ünitesi (PUVA, dar band UVB, banyo PUVA, topikal el-ayak PUVA) bulunmakta günlük ortalama 70 hastaya hizmet verilmektedir. Bölümümüzde Direkt mikroskopik inceleme, wood ışığı muayenesi, dermatoskopik (dijital–manuel) muayene, girişimsel dermatoloji uygulamaları (kriyocerrahi-elektrokoterizasyon, punch ve insizyonel biyopsi, intralezyonel enjeksiyon vb.) ve  allerji testleri (patch ve prick  testler) yapılmaktadır. Aynı binadaki Dermatoloji Servisimizde 19 hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabileceği yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimizde 1 lazer ünitesi de  bulunmaktadır. Lazer ünitesinde CUTERA lazer cihazı (Nd: YAG ve KTP) ile vasküler,  pigmente lezyonlar ve hirsutism hastaları tedavi edilmektedir.

 

Klinik telefonları

Poliklinik sekreterliği: (0362) 3121919 -2353

Dermatoloji yatan hasta servisi: (0362) 3121919 -2392, 2561