Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi
 

Prof.Dr.Şaban ESEN                         Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Esra TANYEL                       

Doç.Dr.Aydın DEVECİ
Doç.Dr.Aynur ATİLLA

Dr.Öğr.Üyesi İlkay BOZKURT
Dr.Öğr.Üyesi Tuba KURUOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Temoçin
Öğr.Gör.Dr. Heval Can BİLEK

Anabilim Dalının Araştırma Görevlileri Listesi

Dr. Meltem KARSLIOĞLU
Dr. Tuba DUMAN KARAKUŞ
Dr. Merve ÇELİK
Dr. Şeyma Betül KAYHAN
Dr. Levent ŞENSOY 
Dr. Sema ÜNAL
Dr. Sümeyra Nur ERBAŞ
Dr. Nilgün KOLTUK
 


ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

Tıp Fakültesi 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak Samsun Tıp Fakültesi adı altında kurulmuştur. 1973-1975 ders yılında öğretime başlayan, 1978 yılına kadar faaliyetini Hacettepe Üniversitesi bünyesinde sürdüren Fakülte, 1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakülte kurulunun 78/116 sayılı kararı ile 1978-79 ders yılında dönem V ve VI öğrencilerinin öğrenimlerini Samsun’da sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Üniversite Rektörlüğü arasında 26 Temmuz 1976 tarihli protokol ile Samsun’daki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin 3/4’ü Tıp fakültesine devredilmek üzere fiziki imkanlara kavuşturulan 225 yatak kapasiteli hastanesi 19 Mayıs 1978 tarihinde hizmete sokulmuştur. Bu suretle dönem V ve VI öğrencilerinin ders ve uygulamaları burada yapılması sağlanmıştır. Bu dönemde Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları bölümü açılmış ve başkanlığına Doç. Dr. Vasfi Kaynar getirilmiştir. Yüksek Öğretim Kanunu gereğince çıkartılan Yüksek Öğretim Kurumlar Teşkilatı hakkındaki 41 sayılı kanun hükmündeki kararname uyarınca Fakülte Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak durumunu muhafaza etmiştir. Hacettepe Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren I, II, II ve IV sınıf öğrencileri de 1982-83 ders yılından itibaren Samsun’a getirilmiş.
1982 yılında 2457 sayılı kanunun 2. paragrafı gereğince Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kurulmuş. Başkanlığına Doç. Dr. Vasfi Kaynar getirilmiştir.
1983 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nun 15 Ocak 1983 tarihli toplantısında Tıp Fakülteleri Dahili Bilimler Bölümüne bağlı olarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın kurulmasına karar verilmiş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı kurulmuştur ve başkanlığına Doç. Dr. Vasfi Kaynar getirilmiştir.
1987 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına Y. Doç. Dr. Cumhur Özkuyumcu, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına Y. Doç. Dr. Belma Durupınar getirilmiş ve fiilen iki anabilim dalı ayrılmıştır.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 9 Temmuz 1991 tarihinde çalışmaya başlayan Y. Doç. Dr. Hakan Leblebicioğlu aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına da atanmıştır. Hakan Leblebicioğlu 1994 yılında Doçentlik bilim sınavını vererek Doçent, 2000 yılında ise Profesör olmuştur ve halen bu görevini sürdürmektedir.
 
Anabilim Dalı Başkanlığı 1991 - 2006 yılları arasında Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 2006-2009 yılları arasında Prof. Dr. Necla Tülek tarafından yürütülmüş olup, 24 Mart 2009 tarihinden sonra 2016 Temmuz ayına kadar tekrar Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten sonra anabilim dalı başkanlığı Prof. Dr. Şaban Esen tarafından yürütülmektedir. Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent öğretim görevlisi olarak ve 1 uzman doktor görev yapmaktadır.

AKADEMİK AMAÇ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1991 yılında araştırma görevlisi kadrosu açılarak ilk araştırma görevlisi çalışmaya başlamış ve bu zamana kadar toplam 33 uzman yetişmiştir. Halen 7 araştırma görevlisi doktor uzmanlık eğitimi almaktadır. Anabilim dalı bünyesinde klinik, laboratuar ve enfeksiyon kontrolü alanlarında yetkin uzman hekimler yetiştirilmektedir.
Bölümümüz 4’ü yoğun bakım toplam 18 yataklı servis ve 2 poliklinikle hastalarımıza hizmet vermektedir.  Ayrıca biri servis içinde diğeri departman içerisinde olmak üzere 2 laboratuarımızda hastalarımızla ilgili tetkikler yapılmaktadır.
Servisimiz bulaşıcı hastalıkların önlenmesi adına balkonlu olarak tasarlanmış olup ziyaretçi ve hasta güvenliği açısından ziyaretler bu balkondan yapılmaktadır. Ayrıca bu misyona uygun olarak tüm odalarımız 1 ve 2 kişilik olup banyo ve tuvaletler odalar içerisinde mevcuttur. Bölümümüz kendi servis ve poliklinik hastaları dışında tüm hastaneye hizmet vermekte olup enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde özverili olarak 24 saat görev yapmaktadır.
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi 1992 yılında kurulmuş olup hastane enfeksiyonlarının takibi ve yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır, halen dört kontrol hemşiresi mevcuttur.
Anabilim Dalımız, 2010 itibariyle ESCMID (Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği) ile Türkiye’de bilimsel işbirliği yapılan 3 “Colloborative Centre” dan biri olmuştur.
 
 
Öğretim Üyelerimiz
Prof.Dr.Şaban ESEN                          Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr.Esra TANYEL
Doç.Dr.Aydın DEVECİ
Yrd.Doç.Dr.İlkay BOZKURT
 
Poliklinik ve Anabilimdalı Sekreteri Dahili Telefonu: 2797
Enfeksiyon Hastalıkları Servis Sekreteri Dahili Telefonu: 2425
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Dahili Telefonu: 2426
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Dahili Telefonu: 2679

İletişim Adresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
55139 Samsun-Türkiye
Tel:03623121919