Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Akademik Eleman Listesi:

Prof.Dr.Tarık BAŞOĞLU                                         Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Fevziye CANBAZ

Doç.Dr.Oktay YAPICI

Dr.Öğr.Üyesi Sibel Uçak SEMİRGİN

Nükleer tıp radyoaktif elementler,radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller (radyofarmasötikler) veya biyolojik materyaller yardımıyla, hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan dahili bir tıp dalıdır. Nükleer tıpta incelenecek organ ve sistemlerin fonksiyonları ve fonksiyon bozuklukları görüntülü veya görüntüsüz olarak incelenir, hastalıkların tanısı konulur ve tedavi takibi yapılır. Bazı hastalıklarda radyoaktif maddelerle tedavi uygulanır.
 
Teknik donanım (Ekim 2017):

 • 2 adet çift detektörlü SPECT gama kamera
 • 1 adet çift detektörlü SPECT/BT görüntüleme sistemi
 • 1 adet PET/BT görüntüleme sistemi
 • 1 adet kemik mineral yoğunluğu ölçüm cihazı (DEXA)
 • 1 radyonüklid hücre işaretleme ünitesi
 • 1 radyonüklid tedavi ünitesi (2 yataklı)

Anabilim dalımızda 5 Öğretim üyesi doktor, 10 teknisyen, 4 hemşire, 1 kimyager,
1 biyolog, 4 sekreter ve 2 temizlik personeli ile hizmet verilmektedir.

Bölüm içinde iş akışı aşamaları:
 1. Sekreter (Randevu)
 2. Hemşire/Teknisyen/Doktor (Madde hazırlama ve uygulama)
 3. Teknisyen/Kimyager/Biyolog (Kalite kontrolü, Hücre İşaretleme, Görüntüleme)
 4. Doktor (Tetkik değerlendirme ve raporlama)
 5. Sekreter (Sonuçları hastalara ulaştırma)
   
HASTALARIMIZIN DİKKATİNE:
 • Hamile iseniz, hamilelik olasılığınız varsa veya süt veriyorsanız mutlaka bilgilendiriniz.
 • Tetkik için size söylenen randevu saatinden en az 15 dakika önce bölümümüzde bulununuz.
 • Hastalığınızla ilgili elinizde mevcut bulunan tüm dosya, rapor, film vb kayıtları beraberinizde getiriniz.
 • Tetkik için size verilecek ilaç nükleer tıp bölümce hazırlanacaktır.
 • Bazı tetkikler için açlık gerekli olabilir. Randevu alırken nükleer tıp sekreterliğinden size bilgi verilecektir.
 • Bölümümüzün bekleme bölümünde yalnız hastalara yetecek kadar alan bulunması nedeniyle bakıma muhtaç hastalar ve çocuk hastaların aileleri dışındaki kişilerin bölüm dışında beklemeleri bizim çalışmamızı ve dolayısıyla size hizmeti çok kolaylaştıracaktır.
 • Merkezimizde birçok tetkik yapılmaktadır ve her hastanın tetkikine göre bekleme süresi ve şekli değişiklik gösterir.
 • Tetkik sonrasında gidebileceğiniz söylenmeden merkezimizi terk etmeyiniz. 
 • Tetkikiniz bittikten sonra görüntüleriniz bilgisayar yardımı ile incelenecek ve doktorunuzca yazılı bir rapor hazırlanacaktır.
 • Nükleer tıp sekreterliğinden bilgilendirme formu alınız ve istenenlerin hepsini eksiksiz uygulayarak randevunuza geliniz.
   

İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
55139 Kurupelit / Samsun
Tel: 0 362 312 19 19  -   2482 - 2483