Temel Tıp Bilimleri

    Temel Tıp Bilimleri tarafından mezuniyet öncesi tıp eğitiminde farklı evre ve yıllarda canlılığın devamı için gerekli özellikler, hastalık, hastalık oluşum mekanizmaları ve tedavinin temel prensiplerini öğretmeye yönelik eğitim aktiviteleri yapılırken, ilgili bazı anabilim dallarınca tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca, Üniversite bünyesinde çalışan doktora, yüksek lisans öğrencilerinin eğitimine yönelik akademik faaliyetler yürütülmektedir. Anatomi Anabilim Dalı, Biyofizik Anabilim Dalı, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temel tıp bilimleri içerisinde yer almaktadır.
 
    Temel Tıp Bilimleri Bölümü içinde yer alan Anabilim Dallarında 24’ü Profesör, 8’i Doçent, 13’ü yardımcı Doçent ve 2’si Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunan toplam 47 öğretim üyesi görev almaktadır. Halen 18 araştırma görevlisi eğitimlerine devam etmektedir. Bu zamana kadar Temel Tıp Bilimleri Bölümü’nden 91 araştırma görevlisi uzman olarak mezun olmuşlardır.
 
İLETİŞİM
Telefon numarası: 0 362 312 19 19-3584