Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

                               

Prof.Dr.Süleyman KAPLAN                      Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Aymen Ahmed Warılle Logo

Doç.Dr.Bülent AYAS

Doç.Dr. Mehmet Emin ÖNGER

Dr.Öğr.Üyesi Aysın Pınar TÜRKMEN

 

Anabilim Dalı Tarihçesi

Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü bünyesinde 1982–1983 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. Bu tarihlerde Histoloji-Embriyoloji ve Anatomi Anabilim Dalları Morfoloji anabilim dalı adı altında bulunmaktaydı. YÖK’ün kuruluşu esnasında Morfoloji Anabilim Dalı içerisinde birleştirilmiş olan Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji bilim dallarının 1993 senesinde YÖK tarafından alınan karar ile bağımsız Anabilim Dalları şekline dönüştürülmüştür.
Anabilim dalımızda halen yürütülen eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma aktiviteleri iki profesör ve iki yardımcı doçent tarafından sürdürülmektedir. Anabilim dalımız tarafından Tıp Fakültesindeki teorik ders ve uygulamalara ilaveten Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu (Ebelik Programı), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Tıbbi Laboratuvar Programı) ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de Lisansüstü düzeyde teorik dersler verilmekte ve/veya pratik uygulamalar yaptırılmaktadır. Lisansüstü eğitim programları kapsamında devam eden yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün koordinasyonu ile yürütülmektedir. Bu programlara ek olarak anabilim dalımızda Tıpta Uzmanlık eğitimi de verilmektedir.    
 
Anabilim Dalı Başkanları
 
Prof. Dr. Nusret Çiftçi                          (1993-2005)
Prof. Dr. Adnan Korkmaz                     (2005-2008)
Prof. Dr. Süleyman Kaplan                  (2008-2016)
Doç. Dr. Berrin Zuhal Altunkaynak     (2016-2017)
Prof. Dr. Süleyman Kaplan                  (2017-Halen)
 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Araştırma Amacı:
Anabilim dalı öğretim elemanları, yardımcı personel ve konuk bilim insanları doku veya organların gelişimi ile ilgili temel soruların cevaplandırılmasının yanında, kimyasal maddelerin biyolojik sistemlerle etkileşimleriyle ilgili çalışmalar da yapmaktadırlar. Diş hekimliği ve klinik tıp bilimleriyle birlikte çok sayıda araştırma projesi çalışmaları sürdürülmektedir. Amacımız gelişim sürecinde gerçekleşen olayların temel mekanizmasının anlaşılmasını geliştirmekle birlikte ilaçların veya kimyasal maddelerin dokular, organlar ve vücut üzerindeki etkilerini de ortaya koymaktır.
 
Ana Araştırma Amaçları:
Anabilim dalındaki araştırma projelerimiz temel ve klinik bilimler alanında geniş bir yelpazede dağılım gösteren ileri düzeyde multidisipliner yapıdadır. Klinik bilimlerden beyin cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi, acil tıp ile temel bilimlerden fizyoloji, farmakoloji ve anatomi gibi bilimlerle birlikte yürütülen projelerde anabilim dalımız birincil yönlendirici konumda rol oynamaktadır. Ayrıca stereolojik analizlerde kullanılan bazı aletlerin ve tekniklerin geliştirilmesini de yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu aletler ve teknikler üniversitemizde, Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliğindedir. Aletlerin geliştirilmesinden başka stereolojik metotların biyolojik dokuların veya organların kantitasyonunda kullanılması ve geliştirilmesi de anabilim dalı öğretim üyelerinin esas uğraşı alanlarından biridir. Periferik sinir rejenerasyonu, bazı ağır metallerin ve ilaçların merkezi sinir sistemi gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması yoğun bir biçimde yerel, ulusal ve uluslararası işbirliği ile anabilim dalımızın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Geçen yıllarda anabilim dalımız öğretim üyelerince yurtiçinde ve yurtdışında stereoloji kursları düzenlenmiş ve düzenlenmeye de devam edilmektedir.Özet olarak amacımız eğitim programlarının geliştirilmesi, güncellenmesi ve aynı zamanda araştırmalarda kullanılacak yeni alet ve tekniklerin geliştirilmesidir.
 
Anabilim Dalının Öğretim Türü
Anabilim Dalımızda Lisans düzeyinde eğitim ve öğretimden başka Tıpta Uzmanlık, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını da yürütmektedir. İlk defa 14.12.1994 tarihinde uzmanlık öğrencisine sahip olan anabilim dalımız, ilk uzmanlık öğrencisini 1999’da mezun etmiş, Haziran 2017 tarihine kadar ise toplam 4 Uzmanlık öğrencisi anabilim dalımızdan Uzman Doktor olarak mezun olmuştur.
1985 yılından itibaren lisansüstü öğrenci almaya başlayan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı, Haziran 2017 tarihi itibariyle 16 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi mezun etmiştir. Anabilim dalımızda Haziran 2017 tarihi itibari ile 1 Uzmanlık, 3 Yüksek Lisans, 9 Doktora öğrencisi lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 2013 yılı itibariyle Anabilim dalımız yabancı uyruklu öğrencileri, İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarına kabule başlamıştır. Eylül 2017’ye kadar 3 yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun olmuştur. Halen anabilim dalımızda 19 yabancı uyruklu öğrenci doktora eğitimlerine devam etmektedir.
 
Anabilim Dalının Öğ Listesi
                                  
Prof.Dr.Süleyman KAPLAN    Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Aymen Ahmed Warılle Logo
Doç.Dr.Bülent AYAS

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin ÖNGER

Dr.Öğr.Üyesi Aysın Pınar TÜRKMEN


 
Anabilim Dalının Ders Programı
Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III öğrencilerine Histoloji ve Embriyoloji Dersi ile Laboratuvar pratikleri
           
Bölümün Düzenlediği Akademik Etkinlikler
2nd Neuroscience Stereology and Scientific Writing Symposium etkinliği 15-19 Mart 2016 tarihinde Arusha, Tanzanya'da gerçekleştirildi.
Intensive Hands on Training Stereology Workshop, 2nd Asian and African Stereology Congress, 7th International Scientific Writing Workshop and Stereology Workshop 2-5 Aralık, 2015 tarihinde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlendi.
5th International Scientific Writing Workshop, 28-30 Nisan 2015'te Samsun-Türkiye'de düzenlendi.
6th International Scientific Writing Workshop Zanzibar adası Tanzanya'da 26-27 Mart 2015 tarihinde düzenlendi.
Stereology and Neuroscience Symposium 23-27 Haziran 2014 tarihinde Tanzanya-Morogoro’da düzenlendi.
4th Workshop on Stereological Techniques and Scientific Writing 23-24 Nisan 2014 tarihinde Suudi Arabistan-Medine’da düzenlendi.
2nd Asian and African Stereology Congress 18-22 Ocak 2015 tarihinde Sudan- Hartum’da düzenlendi.
2nd Controversies on Electromagnetic Field in Medicine and Biology 20 Nisan 2014 tarihinde Suudi Arabistan-Cidde’de düzenlendi.
2nd International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration 23-28 Ocak 2014 tarihinde İtalya’da düzenlendi.
Expert Forum on Teratological Impacts of Radiation 9-10 Aralık 2013 tarihinde San Francisco’da düzenlendi.
Expert seminer: Skeptical about Cell Phones and Health 5 Aralık 2013 tarihinde Kaliforniya’da düzenlendi.
2nd Workshop on Stereological Techniques and Stereology 24-26 Eylül 2013 tarihinde Suudi Arabistan-Buraydah’da düzenlendi.
Scientific Writing and Stereology Workshop 1-3 Nisan 2013 tarihinde Suudi Arabistan-Cidde’de düzenlendi.
Controversies on Electromagnetic Fields in Medicine and Biology 17 Haziran 2013 tarihinde Samsun’da düzenlendi.
The First Asian and African Stereology Congress kapsamında “Stereology Course” 9-10 Kasım 2012 tarihinde Samsun’da düzenlendi.
The First Asian and African Stereology Congress 6-8 Kasım 2012 tarihinde Samsun’da düzenlendi.
Experimental and Clinical Stereotactical Surgery in Neurological and Psychiatric Disorders adlı kongrede “Stereotaksi Kursu” 4-8 Temmuz 2011 tarihinde Samsun’da düzenlendi.
10. Ulusal Sinir Bilim Kongresi’nde “Deneysel ve Klinik Çalışmalarda Nörostereoloji Kursu” 9-12 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi’nde “Deneysel ve Klinik Çalışmalarda Nörostereoloji Kursu” 12 Nisan 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.
International Course on Stereotaxy, Microsurgery and Stereology 5-7 Ekim 2009 tarihinde Hollanda’da düzenlendi.
International Workshop on: Clinical and Experimental Neuroscience 26 Mayıs 2009 tarihinde Samsun’da düzenlendi. 
 
Bölümün Yayın Etkinlikleri
 

 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Kitap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Makale

2

-

-

-

1

2

1

7

2

6

6

1

1

Bildiri

-

3

2

10

6

-

24

1

19

-

4

3

1

Poster sunum

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kitap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Makale

1

6

11

7

11

12

18

14

13

5

1

1

7

Bildiri

1

1

3

1

4

6

4

2

4

6

-

1

-

Poster sunum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

Toplam

 

Kitap

-

-

-

-

2

 

Makale

6

7

9

23

180

 

Bildiri

-

5

7

8

125

 

Poster sunum

-

-

2

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bölümün Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar
Türk Stereoloji Derneği
European Graduate School of Neuroscience
European Society for the Study of Peripheral Nerve Repair and Regeneration
 
Bölümün Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar
Anabilim dalındaki eğitim faaliyetlerimiz, günün zorunlu kıldığı modern teknikler kullanılarak yapılmaya çalışılmaktadır. Bilimsel araştırma projelerimiz ise her geçen gün ulusal ve uluslararası işbirliği ile daha da güçlü hale getirilmektedir. Böylece teorik bilgiden patente doğru hızla ilerleyen bir uğraşı süreci devam etmektedir.
 
Bölümün Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
Obje ile ilgili sayısal verilerin elde edilmesinde dünya standardı haline gelen Stereoloji Yöntem Bilimi ile ilgili gerekli altyapının oluşturulması için mevcut eksiklerin hızla giderilmesi için çalışılmaktadır. Ayrıca hücre kültürü laboratuvarının kurulumu ve donanımı sürdürülmektedir. Kök hücre ve sinir bilimleri alanında yeni çalışma alanları geliştirilmektedir