Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

 

Prof.Dr.Süleyman KAPLAN                                   

Doç.Dr.Berrin Zühal ALTUNKAYNAK                   Anabilim Dalı Başkan Vekili

Doç.Dr.Bülent AYAS

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin ÖNGER

Yrd.Doç.Dr.Aysın Pınar TÜRKMEN


 

Anabilim Dalı Tarihçesi

Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü bünyesinde 1982–1983 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. Bu tarihlerde Histoloji-Embriyoloji ve Anatomi Anabilim Dalları Morfoloji anabilim dalı adı altında bulunmaktaydı. YÖK’ün kuruluşu esnasında Morfoloji Anabilim Dalı içerisinde birleştirilmiş olan Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji bilim dallarının 1993 senesinde YÖK tarafından alınan karar ile bağımsız Anabilim Dalları şekline dönüştürülmüştür.

 Anabilim dalımızda halen yürütülen eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma aktiviteleri iki profesör ve iki yardımcı doçent tarafından sürdürülmektedir. Anabilim dalımız tarafından Tıp Fakültesindeki teorik ders ve uygulamalara ilaveten Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu (Ebelik Programı), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (Tıbbi Laboratuar Programı) ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde de Lisansüstü düzeyde teorik dersler verilmekte ve/veya pratik uygulamalar yaptırılmaktadır. Lisansüstü eğitim programları kapsamında devam eden yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün koordinasyonu ile yürütülmektedir. Bu programlara ek olarak anabilim dalımızda Tıpta Uzmanlık eğitimi de verilmektedir.    

 

Anabilim Dalı Başkanları

 

 

 

Prof. Dr. Nusret Çiftçi

(1993-2005)

Prof. Dr. Adnan Korkmaz

(2005-2008)

Prof. Dr. Süleyman KAPLAN

(2008– Halen)

 

Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı

Araştırma Amacı:

Anabilim dalı öğretim elemanları, yardımcı personel ve konuk bilim insanları doku veya organların gelişimi ile ilgili temel soruların cevaplandırılmasının yanında, kimyasal maddelerin biyolojik sistemlerle etkileşimleriyle ilgili çalışmalar da yapmaktadırlar. Diş hekimliği ve klinik tıp bilimleriyle birlikte çok sayıda araştırma projesi çalışmaları sürdürülmektedir. Amacımız gelişim sürecinde gerçekleşen olayların temel mekanizmasının anlaşılmasını geliştirmekle birlikte ilaçların veya kimyasal maddelerin dokular, organlar ve vücut üzerindeki etkilerini de ortaya koymaktır.

 

 

Ana Araştırma Amaçları:

Anabilim dalındaki araştırma projelerimiz temel ve klinik bilimler alanında geniş bir yelpazede dağılım gösteren ileri düzeyde multidisipliner yapıdadır. Klinik bilimlerden beyin cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi, acil tıp ile temel bilimlerden fizyoloji, farmakoloji ve anatomi gibi bilimlerle birlikte yürütülen projelerde anabilim dalımız primer yönlendirici konumda rol oynamaktadır. Ayrıca stereolojik analizlerde kullanılan bazı aletlerin ve tekniklerin geliştirilmesini de yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu aletler ve teknikler üniversitemizde, Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliğindedir. Aletlerin geliştirilmesinden başka stereolojik metotların biyolojik dokuların veya organların kantitasyonunda kullanılması ve geliştirilmesi de anabilim dalı öğretim üyelerinin esas uğraşı alanlarından biridir. Periferik sinir rejenerasyonu, bazı ağır metallerin ve ilaçların merkezi sinir sistemi gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması yoğun bir biçimde yerel, ulusal ve uluslar arası işbirliği ile anabilim dalımızın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Geçen yıllarda anabilim dalımız öğretim üyelerince yurtiçinde ve yurtdışında stereoloji kursları düzenlenmiş ve düzenlenmeye de devam edilmektedir.

Özet olarak amacımız eğitim programlarının geliştirilmesi, güncellenmesi ve aynı zamanda araştırmalarda kullanılacak yeni alet ve tekniklerin geliştirilmesidir.

 

Anabilim Dalının Öğretim Türü

Anabilim Dalımızda Lisans düzeyinde eğitim ve öğretimden başka Tıpta Uzmanlık, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını da yürütmektedir. İlk defa 14. 12. 1994 tarihinde uzmanlık öğrencisine sahip olan anabilim dalımız, ilk uzmanlık öğrencisini 1999’da mezun etmiş, Mart 2010 tarihine kadar ise toplam 3 Uzmanlık öğrencisi anabilim dalımızdan Uzman Doktor olarak mezun olmuştur.

1985 yılından itibaren lisansüstü öğrenci almaya başlayan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı, Mart- 2010 tarihi itibariyle 8 yüksek lisans ve 7 doktora öğrencisi mezun etmiştir. Anabilim dalımızda Mart 2010 tarihi itibari ile 2 Uzmanlık, 4 Yüksek Lisans, 3 Doktora öğrencisi lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

 

 

Anabilim Dalının Ders Programı

Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III öğrencilerine Histoloji ve Embriyoloji Dersi ile Laboratuar pratikleri

           

 Bölümün Düzenlediği Akademik Etkinlikler

  • International Workshop on Clinical and Experimental Neuroscience (Mayıs 2008)

  • International Course on Stereotaxy, Microsurgery and Stereology (Ekim 2009)

 

Bölümün Yayın Etkinlikleri

 

 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Kitap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Makale

2

-

-

-

1

2

1

7

2

6

6

1

1

Bildiri

-

3

2

10

6

-

24

1

19

-

4

3

1

Poster sunum

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Toplam

Kitap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Makale

1

6

11

7

11

12

18

14

13

5

1

128

Bildiri

1

1

3

1

4

6

4

2

4

6

-

105

Poster sunum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

 

 

Bölümün Etkileşimde Olduğu Ulusal ve Uluslararası Akademik Kuruluşlar

ü Türk Stereoloji Derneği

ü European Graduate School of Neuroscience

 

Bölümün Kendisine Özgü Niteliklerine İlişkin Açıklamalar

Anabilim dalındaki eğitim faaliyetlerimiz, günün zorunlu kıldığı modern teknikler kullanılarak yapılmaya çalışılmaktadır. Bilimsel araştırma projelerimiz ise her geçen gün ulusal ve uluslararası işbirliği ile daha da güçlü hale getirilmektedir. Böylece teorik bilgiden patente doğru hızla ilerleyen bir uğraşı süreci devam etmektedir.

 

Bölümün Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı

Obje ile ilgili sayısal verilerin elde edilmesinde dünya standardı haline gelen Stereoloji Yöntem Bilimi ile ilgili gerekli altyapının oluşturulması için mevcut eksiklerin hızla giderilmesi için çalışılmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda stereoloji kurs ve kongreleri düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.