Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

Prof.Dr.Asuman BİRİNCİ                                     AnaBilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Belma DURUPINAR
Doç.Dr.Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI
Dr.Öğretim Üyesi .Dr.Kemal BİLGİN (13/B-4)

Dr.Öğretim Üyesi Demet GÜR VURAL

Tarihçe
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü bünyesinde 1982–1983 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır.

Anabilim Dalı Başkanları 

Prof. Dr. Vasfi  KAYNAR    

1978-1983/1986-1987

Yrd.Doç.Dr. Suna GEDİKOĞLU 

1983-1986

Prof. Dr. Belma DURUPINAR 

1987-1999/ 2002-2008/2009-2011

Prof. Dr. Murat ERTÜRK 

1999-2002

Prof.Dr. Murat GÜNAYDIN 

2008-2009/2011-2014

Prof.Dr. Asuman BİRİNCİ   

2014-2017 (Halen devam ediyor)

 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından modern ve çağdaş imkânları kullanılarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Öğretim üyelerimiz, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, Tıbbi Mikrobiyoloji konularında hem teorik ve hem de pratik eğitim vermekte ve çeşitli Blok kurul üyeliklerinde de bulunmaktadırlar. Ayrıca Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dalımız ilgisinde Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) öğrencilerine de lisansüstü eğitim-öğretim verilmektedir. Anabilim Dalımızda birçok bilimsel çalışma yürütülmekte olup, bu çalışmaların sonuçları çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmaktadır.
 
Anabilim Dalı’nın Kendisi İçin Öngördüğü Gelecek Planı
    Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarlarımızda Tıpta Uzmanlık, Doktora, Yüksek Lisans tez projeleri, TÜBİTAK ve BAP bilimsel araştırma projeleri çalışılmaktadır. Bu araştırma çalışmalarının sonuçları bilimsel platformlarda sunulmaktadır. Laboratuvarlarımızda özellikle antimikrobiyal direncin genotipik tespiti, moleküler epidemiyoloji ve fenotipik antimikrobiyal direnç konularında çalışılmakta olup ilerleyen dönemlerde bu çalışmaların artırılması ve multidisipliner çalışmalarada ağırlık verilmesi planlanmaktadır.