Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalının Akademik Eleman Listesi

Prof.Dr.Asuman BİRİNCİ                                     AnaBilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Belma DURUPINAR
Yrd.Doç.Dr.Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI
Yrd.Doç.Dr.Kemal BİLGİN

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü bünyesinde 1982–1983 öğretim yılında akademik faaliyetlerine başlamıştır. 
Anabilim Dalının Teorik Yapısı ve Akademik Amacı
Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri tarafından modern ve çağdaş imkânları kullanılarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Öğretim üyelerimiz, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, Tıbbi Mikrobiyoloji konularında hem teorik ve hem de pratik eğitim vermekte ve çeşitli Blok kurul üyeliklerinde de bulunmaktadırlar. Ayrıca Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dalımız ilgisinde Yüksek Lisans ve Doktora (PhD) öğrencilerine de lisansüstü eğitim-öğretim verilmektedir. Anabilim Dalımızda birçok bilimsel çalışma yürütülmekte olup, bu çalışmaların sonuçları çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerdeyayınlanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
Lisans Programı

Öğretim Üyelerimiz tarafından;
-OMÜ Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Dönem I, Dönem II, Dönem III, Dönem IV öğrencilerine Tıbbi Mikrobiyoloji (Teorik ve Pratik), PDÖ Eğitimleri
- OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dönem I ve II öğrencilerine, Tıbbi Mikrobiyoloji (Teorik ve Pratik), dersleri verilmektedir.
Lisanüstü Programı
- Tıpta Uzmanlık, Doktora (PhD), Yükseklisans ve öğrencilerine, Tıbbi Mikrobiyoloji dersleri verilmektedir.
Anabilim Dalımızdan 2016 tarihi itibariyle 34 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 12 Doktora Öğrencisi, 10 Yüksek Lisans Öğrencisi mezun olmuştur.


Anabilim Dalı Başkanları 
Prof. Dr. Vasfi  KAYNAR     1978-1983/1986-1987
Yrd.Doç.Dr. Suna GEDİKOĞLU  1983-1986
Prof. Dr. Belma DURUPINAR  1987-1999/ 2002-2008/2009-2011
Prof. Dr. Murat ERTÜRK  1999-2002
Prof.Dr. Murat GÜNAYDIN  2008-2009/2011-2014
Prof.Dr. Asuman BİRİNCİ    2014-2017