2021 Yılı Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

Fakültemiz Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliği çerçevesinde D puanları (Bilimsel Faaliyet Puanları) hesaplamasına esas teşkil etmek üzere 01 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemine ait Bilimsel Araştırma Faaliyetler Puanlama Formunun ekte gönderilen örnek form ve açıklamalarda olduğu şekilde Anabilim Dalınız Öğretim Üyesi/ Görevlisi, Uzman ve Araştırma Görevlilerince elektronik ortamda doldurulup, çıktılarının imzalanarak ekleriyle birlikte 21 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza teslim edilmesini rica ederim.

Not: Belirtilen tarihten sonra teslim edilmek istenen Puanlama formları teslim alınmayacaktır.

2021 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYET PUAN CETVELİ (1).docx

2021 Bilimsel Faaliyet Puanları EKLER (1) (2) (1).docx