Tıp Doktorluğu Denklik Sınavı 2023

Yapılandırılmış Klinik Sınavı, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca Diploma Denklik işlemlerinde, Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında yazılı Seviye Tespit Sınavlarına muadil olarak yapılan sınavlardır.

Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Sınavı, Fakültemiz tarafından 23-24 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınava, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Tıp Doktorluğu alanında denklik başvurusu yapan ve haklarında sınava gireceğine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı bulunan adaylar başvuru yapabilir. Başvuru yapan adayların, sınava girmelerine engel durumunun olup olmadığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından teyit edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girme yeterliği olmadığı bildirilen adaylar noter çekilişine alınmayacaklardır.

Başvuru sayıları göz önünde bulundurulduğunda adaylara eşit sınav hakkı verebilmek için her bir aday yılda bir kez (01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında) ve sınava hiç girmemiş adaylara öncelik verilmek şartıyla Yapılandırılmış Klinik Sınava katılabileceklerdir. Sınava başvuru yaptığı ve kurada asil listede çıktığı halde (yedek listeden asil listeye geçenler dahil) sınava girmeyen ve geçerli mazeretlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmeyen adaylar sınav hakkını kullanmış sayılacaktır. Tıp Fakültemiz tarafından düzenlenecek sınav hakkındaki duyuru ve bilgilendirmeler https://tip.omu.edu.tr/tr/ogrenci/tip-doktorlugu-denklik-sinavi-2023 sayfasından yapılacaktır. Denklik sınavı için istenecek başvuru evrakları Tıp Fakültesi e-posta adresi olan “omutip@omu.edu.tr” adresine gönderilecektir (Her bir e-posta için konu kısmına “OMU TIP DENKLIK” yazılması gerekmektedir).

Başvuru ve itiraz süreçlerinde gönderdiğiniz her bir e-postaya tarafımızca alındı mesajı gönderilecektir. E-posta yoluyla yapılacak her türlü başvuruda başvurunun kuruma ulaştığının teyidi adayın sorumluluğundadır (İletişim için 03623121919-Dahili:2228).

OMÜ--YAPILANDIRILMIŞ SINAV DUYURU--2023.doc

ON BASVURU FORMU 2023 (1) (9).doc

ÖN BAŞVURU SONUÇLARI 2023 (1).doc

YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN LİSTESİ 2023 (5).doc

YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV SONUCU 2023.pdf