18 Mart 2022-Çanakkale Zaferi Yıldönümü Etkinlikleri

18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Etkinlikleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Mavi Salonda bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Etkinliğin programı ile ilgili görseller ekte sunulmaktadır.

Programda yapılacak etkinlikler kapsamında aşağıdaki sunumlar, sanatsal ve görsel etkinlikler yapılacaktır.

Çanakkale Savaşının tarihe düşürdüğü notlar-Prof. Dr. Rıza Karagöz

Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Ruhu-Doç. Dr. Selçuk Özbalcı

Çanakkale Savaşı ve Tıbbiyeliler-Dr. Öğretim Üyesi İsmail Alper Tarım

Çanakkale Savaşı-Bilinmeyen Hikayeler-Dr. Öğretim Üyesi Murat Derebey

Çanakkale Türküleri-Ferhat Hantal, Ufuk Filikçi

Canakkale%202022%20g%C3%B6rsel